Certificat d’Eficiència Energètica – Cèdula d’Habitabilitat

Que és el Certificat d’Eficiència Energètica? 

El Certificat d’Eficiència Energètica, segons el RD 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d’eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s’ha d’inscriure al Registre de certificats d’eficiència energètica de la seva CCAA.

La certificació d’eficiència energètica d’un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació.

Un cop verificada aquesta conformitat, l’Administració emet la corresponent etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

Certificat d'Eficiència Energètica

Qui pot sol.licitar el Certificat Energètic?

La pot sol.licitar el propietari de l’habitatge o local, l’administrador o un representant autoritzat.

El nostre equip d’Enginyers us ofereix el servei complert des de la visita i inspecció ocular de la entitat fins a la certificació i entrega de la etiqueta definitiva.

Per a què serveix el Certificat Energètic?

La certificació energètica és legalment oblgatòria i la necessitareu per les següents gestions:

– Transmissió de l’immoble en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera o en posteriors transmissió.

– Donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i d’altres.

Ingeniero Industrial

 

Com sol.licitar el Certificat Energètic?

La manera de procedir és molt sencilla:

Truqueu-nos al 666 22 43 58, la Anna us explicarà el procés;

  1. Sol·licitud de les dades bàsiques.
  2. Envio per mail del pressupost dels honoraris (preu final) amb el núm. de compte bancari per tal de que pugueu realitzar el pagament.
  3. Contacte del Tècnic de la zona.
  4. Visita del Tècnic.
  5. Abonament de l’import dels honoraris.
  6. Enviament de la documentació definitiva i factura dels honoraris abonats.

Rebreu la etiqueta definitiva en un plaç de 5 a 7 dies generada per l’ICAEN.

Preus i Tarifes del Certificat Energètic

Vivendes i Locals comercials fins a 150 m2

DESPLAÇAMENT, TRAMITACIÓ, IMPOSTOS I TAXES INCLOSES. TOT INCLÒS.

Certificat d'Eficiència Energètica
Certificat d’Eficiència Energètica